Trung tâm tiếng Anh jaxtina

Các trung tâm liên kế với Jaxtina khả năng đọc hiểu – WEBSITE TRUNG TÂM DẠY TIẾNG ANHviết tốt và dễ dàng làm việc trong môi trường quốc tế với trung tâm tiếng Anh Việc đưa đến với các bạn học viên đội trung tâm luyện thi ielts tốt ở tphcm ngũ giáo viên có phong cách giảng dạy lôi cuốn, chuyên môn cao, trung tâm ngoại ngữ Harvard đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình luôn sẵn sàng phục vụ giúp đỡ học viên 24/7 tiếng anh công tylà những điều mà Jaxtina https://letstalkenglishcenter.comluôn cam kết thực hiện công ty thiết kế web uy tín tại việt nam.trung tâm đào tạo SEO uy tín

12 loại thì, 3 loại câu điều kiện khi học tiếng anh buộc phải ghi nhớ

Bài viết tổng hợp các thì trong tiếng Anh bao gồm 12 cấu trúc về thì tiếng Anh chính thức cùng với công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết sẽ giúp các bạn hiểu tổng quan về thì tiếng Anh cần biết. (Ngoài ra, các bạn sẽ học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự định). Và 3 loại câu điều kiện cần nhớ khi muốn nói tiếng anh lưu loát.

Kể cả những người thu gom ve chai phế liệu cũng đã học theo phương pháp này và được xếp hạng top 10 uy tín. Bạn hãy cùng chúng tôi bắt đầu nhé!

12 LOẠI THÌ TRONG TIẾNG ANH

Các thì cơ bản trong tiếng anh
Các thì cơ bản trong tiếng anh

I. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):

 1. Công thức thì hiện tại đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường

 • Khẳng định:S + V_S/ES + O
 • Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O
 • Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe

 • Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj
 • Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj
 • Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

 • I am a student.
 • She is not beautiful.
 • Are you a student?
 1. Cách sử dụng:

– Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)

– Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

 1. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month, …)

Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

 • I use the Internet just about every day.
 • I always miss you.

Video bài giảng dưới đây khá hay cô Hoa chia sẻ trên anh ngữ Ms Hoa về dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn các bạn xem nhé

II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

 

 1. Công thức
 • Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)
 • Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)
 • Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)
 1. Cách sử dụng
 • Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)
 • Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)
 • Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thường có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to Thailand tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, …

Ví dụ:

 • I am tired now.
 • He wants to go for a cinema at the moment.
 • Do you remember me?
 1. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

Các bn xem chi tiết về thì hiện tại tiếp diễn: TẠI ĐÂY

Các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về các bài viết:

 • Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 trong tiếng Anh – Công thức, cách dùng và bài tập
 • Lộ trình luyện thi TOEIC, học TOEIC Mục tiêu 250 – 500
 • Tài liệu TOEIC cần thiết cho Level 0 – 550+ TOEIC
 • TOP 5 tài liệu luyện thi TOEIC hay nhất

 

III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT

 1. Công thức
 • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)
 • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)
 • Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)
 1. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh:
 • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

 • Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

 1. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

 • just, recently, lately: gần đây, vừa mới
 • ever: đã từng
 • already: rồi
 • for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)
 • since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)
 • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
 • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

  IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS

 1. Công thức:
 • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)
 • Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)
 • Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)
 1. Cách dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

 1. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

– Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.
V. QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

 

 1. Công thức

Với động từ thường:

 • (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)
 • (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)
 • (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

Với động từ Tobe:

 • (Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj
 • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?
 1. Cách dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

 • I went to the concert last week.
 • A few weeks ago, a woman called to report a robbery.
 1. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …
VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

 

 1. Công thức:
 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o’clock yesterday.)
 • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o’clock yesterday.)
 • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o’clock yesterday?)
 1. Cách dùng:
 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

 

Ví dụ:  At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)

 

 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

Ex:  He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

 

 1. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, …

Ví dụ:

 • It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.
 • He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

VII. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

 1. Công thức
 • Khẳng định: S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)
 • Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)
 • Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to school?)
 1. Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

+ Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

+ Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

 1. Dấu hiệu nhận biết:

 Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành:

 • Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …
 • Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past

Ví dụ:

The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

When I got up this morning, my father had already left.

VIII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS

 1. Công thức:
 • Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)
 • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn’t been buying)
 • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)
 1. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

 1. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?

Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản có thể bạn quan tâm

Use to – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

As long as – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

Each other – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

IX. TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

 1. Công thức:
 • Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)
 • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)
 • Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.

 1. Cách dùng:
 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)
 • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)
 • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết

Lưu ý:

Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)

 1. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian, probably, perhaps, …
X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

 1. Công thức:
 • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O
 • Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?
 1. Cách dùng:
 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)
 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)
 1. Dấu hiệu:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….

– At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)

– At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)
XI. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

 1. Công thức:
 • Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
 • Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?
 1. Cách dùng :
 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)

 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

 1. Dấu hiệu:
 • By + thời gian tương lai,
 • By the end of + thời gian trong tương lai,
 • Before + thời gian tương lai
 • By the time …

Ví dụ:

– By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

– Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.

XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

 1. Công thức
 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?
 1. Cách dùng

Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:  để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

 • I will have been studying English for 10 years by the end of next month.
 • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.
 1. Dấu hiệu:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

 • for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)
 • for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).

XIII. THÌ NGOẠI LỆ – THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

 1. Công thức:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) ( Ex: We’re going to visit Ha Long bay next week)

 

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) (Ex: He’s not going to visit Ha Long bay next week.)

 

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)? ( Ex: Are they going to visit Ha Long bay next week?)

 1. Cách sử dụng:
 • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

 • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

 1. Dấu hiệu nhận biết

Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, …,

3 LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

Câu điều kiện loại 1

 1. Khái niệm câu điều kiện loại I.
 • Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 1. Cấu trúc – Công thức của câu điều kiện

If clause

Main clause

If + S + V s(es)… S + will / can/ may + V1 (won’t/can’t + VI)

Hiểu cách khác trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).

 • Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
 • Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.
 1. Cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ:

 •  If I find her address, I’ll send her an invitation. ( Nếu tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ gửi lời mời tới cô ấy) => Đổi vị trí 2 mệnh đề quan hệ:  I will send her an invitation if I find her address.)
 • If John has the money, he will buy a Ferrari. (Nếu John có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua chiếc Ferrari)
 • xem thêm: https://top10tphcm.com/top-5-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-binh-duong

Các ví dụ khác cho câu điều kiện loại 1:

 1. If Caroline and Sue preparethe salad, Phil will decorate the house.
 2. If Sue cutsthe onions for the salad, Caroline will peel the mushrooms.
 3. Jane will hooverthe sitting room if Aaron and Tim move the furniture.
 4. If Bob tidiesup the kitchen, Anita will clean the toilet.
 5. Elaine will buythe drinks if somebody helps her carry the bottles.


  Câu điều kiện loại 2

 6. Khái niệm:
 • Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại
 1. Công thức: 

 

If clause

Main clause

If + S + V-ed /V2…

To be: were / weren’t

 

S + would / could / should + V1 (wouldn’t / couldn’t + V1)

Ví dụ:– Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở bang thái cách (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện tại (simple conditional). Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống hệt như thì quá khư đơn, riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

 • If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)  hiện tại tôi không có
 • If he had more time, he would learn karate. (  Nếu anh có nhiều thời gian, anh sẽ học karate.) ⇐ thời gian không có nhiều
 • She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card. Cô ấy sẽ dành một năm ở Mỹ nếu dễ dàng có được thẻ xanh). ⇐ thực tế để lấy được thẻ xanh của Mỹ rất khó
 • If I lived on a lonely island, I would run around naked all day. (Nếu tôi sống trên một hòn đảo cô đơn, tôi sẽ khỏa thân chạy quanh cả ngày.) ⇐ thực tế bạn không có hòn đảo nào!

 

Câu điều kiện loại 3

 1. Khái niệm về câu điều kiện loại 3:
 • Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.
 • Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.
 1. Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If clause

Main clause

lf +S + had + P.P S + would / could / should + have + P.P

Ví dụ:– Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

 • If the forwards had run faster, they would have scored more goals. (Nếu tiền đạo chạy nhanh hơn, họ sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn.)
 • If it had been a home game, our team would have won the match. (Nếu đó là trận đấu sân nhà, đội của chúng tôi sẽ thắng.)
 • If you had spoken English, she would have understood. (Nếu bạn nói tiếng Anh thì cô ấy đã hiểu)
 • If they had listened to me, we would have been home earlier. ( nếu họ đã nghe lời tôi, chúng ta đã về nhà sớm hơn)
 • would have written you a postcard if I had had your address. (Tôi đã viết cho bạn một tấm bưu thiếp nếu tôi có địa chỉ của bạn)
 • If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest. (Nếu tôi không bị gãy chân, tôi sẽ tham gia cuộc thi.)

Trên con đường học vấn bắt đầu chưa bao giờ là muộn cả, chúc các bạn thành công.