Trung tâm tiếng Anh jaxtina

Các trung tâm liên kế với Jaxtina khả năng đọc hiểu – WEBSITE TRUNG TÂM DẠY TIẾNG ANHviết tốt và dễ dàng làm việc trong môi trường quốc tế với trung tâm tiếng Anh Việc đưa đến với các bạn học viên đội trung tâm luyện thi ielts tốt ở tphcm ngũ giáo viên có phong cách giảng dạy lôi cuốn, chuyên môn cao, trung tâm ngoại ngữ Harvard đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình luôn sẵn sàng phục vụ giúp đỡ học viên 24/7 tiếng anh công tylà những điều mà Jaxtina https://letstalkenglishcenter.comluôn cam kết thực hiện công ty thiết kế web uy tín tại việt nam.trung tâm đào tạo SEO uy tín

5 quy tắc để sử dụng thành thạo “Gerund” và “Infinitive”

“Gerund” và “Infinitive” có vai trò rất quan trọng trong câu. Tuy nhiên, chúng khiến chúng ta cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể sử dụng thành thạo và chính xác. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 quy tắc để sử dụng “Gerund” và “Infivitive” thành thạo nhé.

Sử dụng Gerund và Infinitive làm tân ngữ trực tiếp.

CÁC ĐỘNG TỪ ĐI KÈM “GERUND” :

Admit Suggest Consider
Advise Postpone Delay
Recommend Deny Advoid
Risk Spend Mention

Ví dụ:

 • They admitted stealing the car.
 • I advise using motobike to go to school.
 • I recommend watching this movie.
 • I suggest going to the library.
 • The organization postponed recording the music.

CÁC ĐỘNG TỪ ĐI KÈM “INFINITIVE”:

Agree Learn Seem
Decide Need Wait
Deserve Offer Want
Expect Plan Advise
Hope Promise Allow

Ví dụ:

 • I decided not to go home by car
 • I agreed to go with you.
 • Everyone deserves to be respected.
 • I expect to see the new movie tomorrow.
 • We were hoping to avoid traffic by leaving early.

Gerunds và Infinitive có thể làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ:

 • Studying hard is the most important way to get high mark.
 • To study hard is her way to get high mark.

Infinitive có thể sử dụng sau một số tính từ.

NHỮNG TÍNH TỪ THEO SAU “ INFINITIVE”:

Careful  Determined Amazed
Happy Lucky Sad
Sorry Proud Shocked
                       Wonderful Ready Surprised
Delighted Easy Eager
Glad Content Necessary

Ví dụ:

 • It is not easy to graduate from university.
 • It is necessaryto speak English to work in a hotel.
 • It is wonderfulto have close friends.

Chỉ có “Gerund” theo sau giới từ

Chúng ta thường bắt gặp rất nhiều mẫu câu, nhiều trường hợp danh động từ đứng sau giới từ. Thường thì đó là một giới từ có tác dụng là một từ nối, hoặc nằm trong một cụm từ cố định,…..
Ví dụ:

 •  He looks forward to hearing from her.
 • John is thinking about doing his homework.

Chỉ có Infinitives được dùng sau tân ngữ chỉ người.

Ví dụ:

 • We asked her not to go.

Trong ví dụ này, “we” là chủ ngữ, “asked” là động từ, và “her” là tân ngữ của đại từ “she.” Vì vậy bạn phải sử dụng infinitive (“to go”), sau tân ngữ đó, không phải là gerunds.
Ask: Can I ask him to help me clean the floor?
Expect: I never expected him to become my boyfriend.
Hire (give a job to someone): Did the company hire you just to sit in your office?
Invite: I invited her to attend my birthday party.
Order: She ordered the child to stay at home.
Remind: Please remind me to go to work.
Require: This job required us to have experience.
Teach: That will teach you to follow the rules.
Tell: Who told you to come here?
Warn: I am warning you not to do this!
Chúc các bạn luôn học tốt nhé.