Trung tâm tiếng Anh jaxtina

Các trung tâm liên kế với Jaxtina khả năng đọc hiểu – WEBSITE TRUNG TÂM DẠY TIẾNG ANHviết tốt và dễ dàng làm việc trong môi trường quốc tế với trung tâm tiếng Anh Việc đưa đến với các bạn học viên đội trung tâm luyện thi ielts tốt ở tphcm ngũ giáo viên có phong cách giảng dạy lôi cuốn, chuyên môn cao, trung tâm ngoại ngữ Harvard đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình luôn sẵn sàng phục vụ giúp đỡ học viên 24/7 tiếng anh công tylà những điều mà Jaxtina https://letstalkenglishcenter.comluôn cam kết thực hiện công ty thiết kế web uy tín tại việt nam.trung tâm đào tạo SEO uy tín

So sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Một trong những ngữ pháp được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh đó chính là ngữ pháp về so sánh. Chúng ta có thể gặp chúng ở bất cứ đoạn văn, bài nói, cuộc hội thoại nào trong tiếng Anh. Chính vì thế, việc nắm vững cấu trúc, cách sử dụng chúng là vô cùng quan trọng. Hãy cùng mình ôn lại chúng nhé.

So sánh hơn

 • Dùng để so sánh giữa người này (hoặc vật) với người khác (hoặc vật) khác.
 • Trong mỗi câu so sánh hơn, trước sự vật, đối tượng thứ hai sẽ sử dụng “than”

Cấu trúc của so sánh hơn:
Tính từ ngắn: S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun
Tính từ dài: S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun
Ví dụ:

 • She speaks English better than me ( Cô ấy nói tiếng Anh tốt hơn tôi)
 • Quang is taller than Minh( Quang cao hơn Minh)

So sánh hơn nhất

 • Dùng để so sánh một người ( hoặc vật) với một nhóm người ( hoặc vật)
 • Trước mỗi tính từ so sánh, chúng ta sử dụng “the”

Cấu trúc so sánh hơn nhất:
Tính từ ngắn: S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun
Tính từ dài : S + V + the most + adj/adv + N/pronoun
Ví dụ:

 • She speaks English the most influent in my class.( Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy nhất lớp tôi)
 • Warm clothes are the most important thing in Winter.( Quần áo ấm là thứ quan trọng nhất vào mùa Đông)

Chú ý:

 • Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất. Ví dụ: hot => hotter => hottest
 • Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ “y” thì đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất. Ví dụ: pretty => prettier => prettiest
 • Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem là tính từ ngắn. Ví dụ: slow => slower.

Một số tính từ ngắn không theo quy tắc:
Tính từ        –   So sánh hơn   –  So sánh nhất
Good           –   Better            –  The best
Bad             –   Worse            –  The worst
Far              –   Farther/further-  The farthest/ the furthest
Much/many  –   More              – The most
Little            –  Less                –  The least
Old              – Older/elder        – The oldest/ the eldest

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh
Ví dụ:

 • He is much/ far taller than his friend.

So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng “much” hoặc sử dụng cụm từ “by far”
Ví dụ:

 • He is the most intelligent in his class by far.

Trên đây là cấu trúc về so sánh hơn và so sánh hơn nhất mà chúng ta cần ghi nhớ. Chúc các bạn luôn học tốt.