Từ vựng về chủ đề giọng nói.

Giọng nói là một chủ đề thú vị để chúng ta tìm hiểu và học các từ vựng tiếng Anh về chủ đề này. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn những từ vựng vô cùng hay ho về giọng nói để tăng vốn từ vựng cũng như hiểu thêm về giọng nói của chúng ta nhé.

Xêm thêm thông tin được tìm kiếm nhiều nhất tại Jaxtina: ✓ Lịch khải giảng khóa học tiếng anh cho người mất gốc. ✓ Tìm kiếm trung tâm tiếng anh giao tiếp tốt nhất tại TPHCM và Hà Nội . Trung tâm luyện thi ielts tốt. Trung tâm tiếng anh cho trẻ em Alisa

Words Meaning
Adenoidal/ˈæd.ən.ɔɪdz/ Giọng nghe như bị nghẹt mũi
Appealing/əˈpiː.lɪŋ/ Giọng cầu khẩn, van lơn
Aloud/ə’laud/ Giọng oang oang, inh lên
A voice like a foghorn / fɔghɔ:n/ Giọng rất to, lớn
Breathy /ˈbreθ.i/ Giọng thều thào
Brittle / britl/ Giọng nấc lên, run rẩy
Croaky /Krouki/ Giọng khàn đặc như bị đau họng
Dead /ded/ Giọng vô hồn
Disembodied /,disim’bɔdid/ Giọng vô hình
Flat/flæt/ Giọng đều đều
Fruity /’fru:ti/ Giọng ngọt xớt
Grating/’greitiη/ Giọng chói tai
Gravelly /’grævli/ Giọng trầm, thấp
Gruff / grʌf/ Giọng cộc cằn, thô lỗ
Guttural /’gʌtərəl / Giọng như âm yết hầu
High-pitched /ˌhaɪˈpɪtʃt/ Giọng the thé, khó chịu
Honeyed /’hʌnid / Giọng ngọt ngào
In an undertone/ ‘ʌndətoun/ Giọng thấp, giọng nhẹ
Low /lou/ Giọng tông thấp
Monotonous /məˈnɒt.ən.əs/ Giọng đều đều gây buồn ngủ
Nasal /ˈneɪ.zəl/ Giọng  mũi
Orotund /’ɔroutʌnd / Giọng sang sảng
Plummy /’plʌmi/ Giọng ồm ồm
Quietly / ‘kwiətli/ Giọng êm ả
Ringing /rɪŋɪŋ/  Giọng to, rõ ràng, sáng
Rough / rʌf/ Giọng khó nghe, cộc cằn
Shrill / ∫ril/ Giọng chói tai
Silvery /ˈsɪl.vər.i/ Giọng nói vàng, dễ nghe, rõ ràng
Small /smɔ:l/ Giọng nhỏ nhẹ
Softly / ‘sɔftli/ Giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ
Strident / ‘straidnt/ Giọng lanh lảnh
Thick /θik/ Giọng dày
Thin /θɪn/ Giọng mỏng, the thé
Toneless /’tounlis/ Giọng vô hồn
Wheezy /wiːzi/ Giọng khò khè
Tremulous  /ˈtrem.jʊ.ləs/  Giọng ngập ngừng

Trên đây chính là từ vựng về chủ đề giọng nói mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Rất thú vị đúng không nào? Chúc các bạn luôn học thật tốt nhé.